2018-04-26

Edirne ELT Konferansı26 Nisan 2018 tarihinde YDS Academy,  Oxford University Press – Turkey,  Trakya Üniveristesi YDYO işbirliği ile T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirilen konferansta, Oxford University Press’den  Turgut Turunç  “Teaching in a Non-English spoken Environment: ‘Past – Present – and Future”   ve  Oxford University Press’den Christopher Sheen   “Recent Trends in ELT” konulu 2 sunum yapmışlardır. 

Konferans öğleden sonra düzenlenen “Current Issues: Implementations & Challenges”  konulu bir panel ile sona ermiştir.