2018-02-26

Atıkların Geri Kazandırılması Konusunda Bilgilendirme



Yabancı Diller Yüksekokulu İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları konusunda Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gülay BİLGAN tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda atıkların yönetimi ve atık geri dönüşümü konularında öğrencilere sunum yapılıp, sunum sonrasında öğrenci ve öğretim elemanlarının soruları cevaplandırılmıştır.