Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Semahat AYSU
Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Güray KARADUMAN
Müdür Yardımcısı

 

                  Sorumluluk Alanları

                  - Projeler
                  - Eğitim-öğretim 
                  - Erasmus ve Farabi
                  - Törenler
                  - Sosyal Etkinlikler ve Sportif Faaliyetler
                  - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

 

                  Sorumluluk Alanları

                  - Dil Laboratuvarları ve Bağımsız Dil Merkezi
                  - Bilgi İşlem ve Web Sayfası
                  - Yapı İşleri, Bakım, Onarım
                  - Teknik Geziler
                  - Dış İlişkiler
                  - Altyapı