Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu hazırlık sınıfı öğrencileri için gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinleri düzenlemekle sorumludur. Komisyon, belirli aralıklarla İngilizce film gösterimleri, piknikler, turnuvalar düzenler ve üniversite genelinde turnuvalara katılacak yüksekokul takımlarının oluşmasında ve hazırlanmasında görev alır.

Komisyon Üyeleri:

Öğr. Gör. Fatih DİNLER, Öğr. Gör. Buket BAKIR BAŞTÜRK