Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Bilgileri ve Başarı Durumu Değerlendirmesi

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı programında öğrencilerin başarı durumu toplamda 3 ara sınav, küçük sınavlar (quiz), portfolyolar, çevrimiçi çalışmalar (online practice) ve final sınavı üzerinden değerlendirilir.
 

Ara sınavlar ve Final Sınavı:

Ara sınavlar belirli aralıklarla eğitim-öğretim dönemi boyunca yapılır. Bir ara sınav iki aşamada yapılır. İlk günkü sınav İngilizce’nin Kullanımı/Dilbilgisi (Use of English), Dinleme (Listening), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) becerilerini ölçmeyi amaçlar. Ertesi gün ise Konuşma (Speaking) sınavı yapılır. Öğrencilerin tüm bölümlerden aldıkları notların ortalaması ara sınav notunu belirler.

Final sınavı içerik olarak ara sınavlarla aynıdır, ancak eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılır ve öğrencinin tüm yıl boyu öğrendiği İngilizce’yi ölçer, dolayısıyla daha geniş kapsamlı bir sınavdır.
 

Küçük Sınavlar:

Küçük sınavlar iki-üç haftada bir, öğrencilerin kısa dönemli çalışmalarını ölçmek amacıyla yapılır.  Küçük sınavların zamanı önceden haber verilmeyebilir. Eğitim-öğretim yılı boyunca yapılan küçük sınavların toplamının ortalaması bir ara sınav olarak değerlendirilir.
 

Portfolyo:

Portfolyo, isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin dönem boyunca yaptıkları çalışmaları, yazma ödevlerini ve projeleri tuttukları bir dosyadır. Öğrenciler, portfolyo içeriklerini takip etmek ve öğretim elemanlarından aldıkları geribildirimlere göre ödevlerini düzenlemekle yükümlüdürler. Sorumlu öğretim elemanları belirli aralıklarla öğrenci portfolyolarını toplar ve öğrencilere görüşlerini ve önerilerini bildirir. Portfolyo çalışmasının amacı öğrencinin bağımsız dil öğrenimini teşvik etmektir Her dönem sonunda portfolyolar ilgili öğretim elemanına teslim edilir ve notlandırılır. Portfolyo notları toplamda bir ara sınav olarak değerlendirilir.  
 

Çevrimiçi Çalışmalar:

Çevrimiçi çalışmalar, öğrenci kitaplarıyla verilen kodların kullanılmasıyla öğrencilerin internet üzerinden İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir uygulamadır. Uygulama, müfredatın işleyişine göre belirli zaman aralıklarında ilgili öğretim elemanı tarafından açılır ve kapatılır. Öğrenciler uygulamanın açılış ve kapanış tarihlerini takip etmekle ve verilen süre içinde kendilerine atanan alıştırmaları yapmakla yükümlüdürler. Çevrimiçi çalışmaların toplamı bir ara sınav olarak değerlendirilir.