Program Geliştirme ve Portfolyo Çalışmaları Komisyonu

Komisyonun temel amacı öğretim ve öğrenim süreçleriyle ilgili geri bildirimler alarak akademik programı etkin bir şekilde planlamaktır. Bu bağlamda kullanılacak materyal miktarını, konuları ve içerikler komisyon tarafından belirlenir.

Komisyonun ikincil sorumluluğu öğrenci portfolyolarının içeriğini belirlemek, bunları öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla paylaşmak, portfolyo değerlendirme süreciyle ilgili tarihlerin belirlenmesi ve kriterlerin oluşturulması gibi gereklilikleri yerine getirmektir.  

Komisyon Üyeleri:

Öğr. Gör. Gülay BİLGAN, Öğr. Gör. Pınar YÜNCÜ KURT.