Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


 • Akademik personele verilen eğitim sayısı
 • Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
 • Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı
 • Birimlerdeki dergi sayısı
 • Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
 • Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
 • Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
 • Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
 • Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
 • Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
 • SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
 • SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı
 • Sosyal sorumluluk proje sayısı
 • Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı
 • Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
 • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı