Yabancı Diller Yüksekokulu

 

LİDERLİK

Liderlik ve Taahhüt

Genel

Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi, EYS’nin etkinliği için hesap verme sorumluluğunu alarak kalite politikası ve kalite amaçlarının EYS için oluşturulmasının ve kuruluşun bağlamı ve stratejik yönüyle uyumlu olmasını, kuruluşun prosesleri ile EYS şartlarının bütünleştirilmesini sağlamayı taahhüt etmekte ve liderlik yapmaktadır.  EYS’nin etkinliğine katkı sağlayan tüm komisyonların risk tabanlı proses yaklaşımı ve sürekli iyileştirme felsefesini teşvik eder ve EYS’nin etkinliğinin ve EYS şartlarına uyulmasının önemini duyurur.

Yürütülen yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirmek ve tanımlanan riskleri bertaraf etmek için yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini yürütür. Bunun sonucunda faaliyetlerin iyileştirilmesi ve hedeflenen sonuçlara ulaşılması için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlar. Bu amaçla, EYS’nin etkinliğine katkıda bulunacak kişileri destekler, yönlendirir ve proses yönetiminde ve uygulamasında yer almalarını sağlar.

İlgili Referans Dokümanlar

Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

Risk Bazlı Prosesler

Öğrenci Odaklılık

Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi tüm paydaşları tanımlayarak, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu ve öğrenci memnuniyetini arttırma yeteneğini etkileyebilecek riskleri ve fırsatları belirler ve mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanarak öğrenci odaklılık konusundaki liderliğini ve desteğini gösterir.

İlgili Referans Dokümanlar

Öğrenci Memnuniyeti Değerlendirme Anketi

Öğrenci İhtiyaç Analizi Değerlendirme Anketi