Yabancı Diller Yüksekokulu

 

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu lütfen tıklayınız.

2- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik lütfen tıklayınız.

3- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkıda Yönetmelik lütfen tıklayınız.

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik lütfen tıklayınız.

5- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği lütfen tıklayınız.

6- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik lütfen tıklayınız.

7- İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik lütfen tıklaynız.

8- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik lütfen tıklaynız.

9- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği lütfen tıklayınız.

10- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği lütfen tıklayınız.