Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Extra Materials for Intermediate Units 1-10

 

Click for Intermediate unit 1                                                    Click for answer key for unit 1

Click for Intermediate unit 2                                                    Click for answer key for unit 2

Click for Intermediate unit 3                                                    Click for answer key for unit 3

Click for Intermediate unit 4                                                    Click for answer key for unit 4

Click for Intermediate unit 5                                                    Click for answer key for unit 5

Click for Intermediate unit 6                                                    Click for answer key for unit 6

Click for Intermediate unit 7                                                    Click for answer key for unit 7

Click for Intermediate unit 8                                                    Click for answer key for unit 8

Click for Intermediate unit 9                                                    Click for answer key for unit 9

Click for Intermediate unit 10                                                  Click for answer key for unit 10