2018-01-29

Erasmus Yabancı Dil Sınavı Örnek SorularıErasmus yabancı dil sınavı örnek sorularına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sınav Tarihleri ve Saatleri

Sınav Dili Sınav Tarihi Sınav Saati
Almanca 26 Şubat 2018 15:30
Fransızca 28 Şubat 2018 15:30
İngilizce 02 Mart 2018 10:00

 

Önemli Hatırlatmalar

  • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin önbaşvuruları 12 Ocak 2018 - 11 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 

  • Başvurular, e-üniversite sistemi üzerinde, öğrencilerin kendi otomasyon hesaplarında yer alan Başvuru İşlemleriErasmus Başvurusu menüsünden erişebilecekleri "Çevrimiçi Başvuru Formu"nun doldurulup elektronik olarak gönderilmesi yoluyla yapılacaktır.

  • Hareketlilik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Erasmus Yabancı Dil Sınavı'na katılacak öğrencilerin Öğrenci Kimliği ya da Öğrenci Belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

  • Sınav Dinleme bölümü ile başlayacağından sınava geç kalan öğrenciler Dinleme bölümüne alınmayacaktır. Lütfen sınav saatinden 15 dakika önce sınava gireceğiniz sınıfta hazır bulununuz. 

  • Erasmus Yabancı Dil Sınavı; Avrupa Dil Portfolyosu'na göre A1-C2 seviyeleri gözetilerek hazırlanmaktadır. Sınavdan alınan puana karşılık gelen seviye tabloda belirtilmiştir. 

Seviye

Puan Aralığı

A1

0-44

A2

45-59

B1

60-69

B2

70-79

C1

80-89

C2

90-100

 

 

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

İngilizce kur seviyelerine Avrupa Konseyi, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assesment) tarafından bir standart getirilmiştir ve tüm dünyada bu sistem kullanılmaktadır. Kur seviyeleri genel olarak aşağıdaki gibi 6 seviyede değerlendirilmektedir;
 
• A1 Hiç bilmeyenler için (Beginner) 
• A2 Başlangıç seviyesi  (Elementary) 
• B1 Orta seviye öncesi (Pre-Intermediate) 
• B2 Orta seviye (Intermediate) 
• C1 Orta üstü seviye (Upper Intermediate) 
• C2 İleri seviye (Advanced) 
 
Avrupa Ortak Dil Kriterleri dil becerilerini beş ana grupta toplamaktadır:
 
• Dinleme
• Okuma
• Karşılıklı Konuşma (Dialog)
• Sözlü Anlatım (Monolog)
• Yazılı Anlatım
 
Ortak Dil Kriterlerinin çalışmaları sonucunda kişilerin seviyelerine göre dil kullanım etkinlikleri ise aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
 
 
Dil Seviyeleri: 
A1: Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurulabilir. Somut gereksinimleri karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.
 
A2: Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
 
B1: Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
 
B2: Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
 
C1: Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.
 
C2: Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
 
Sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.