Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Eğitim Öğretim Komisyonu 

 

Eğitim öğretim Komisyonu öğrencilerimizin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinde Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak, ilgili mevzuatlara uygun taslaklar hazırlamak ve önerilerde bulunmak ile sorumludur. 

Komisyon ayrıca öğrencilerimizin yıl içerisinde muafiyet, intibak, yatay/dikey geçiş, yandal/ çiftdal öğrenci değerlendirmeleri organizasyonu ve denetimi süreçlerini yönetmek ile görevlidir.

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

 

BAŞKAN: Öğr.Gör.Hüseyin KURT 

 

Üye:Öğr.Gör.Dr.Semahat  AYSU                                             Üye:Öğr.Gör.Reyhan AYDIN     

                                                                                                                                                  

Üye:Öğr.Gör.Gülay BİLGAN                                                    Üye:Öğr.Gör.Gizem AYDINLIOĞLU   

                                                                                                                                                              

Üye:Öğr.Gör.Fatma İDİN   BAKLA                                          Üye:Öğr.Gör.Selman ATİK