2017

NÜZKET ÖZEN N., Heidi nin fedakarlığı, Biene Maya nın cesareti, Pippi Langstrumpf un özgürlüğü: Gelenekselden moderne Alman çocuk ve gençlik edebiyatı figürlerinin toplumsal cinsiyet kurguları., International Journal of Human Sciences, vol. 14, pp. 3366-3378, 2017.

NÜZKET ÖZEN N., Linguistische Diskursanalyse und Gender Studies:Berührungspunkte beider Ansätze im Rahmen literarischer Geschlechterkonstruktionen, International Journal of Human Sciences, vol. 14, pp. 1621-1631, 2017.

NÜZKET ÖZEN N., Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kültürel ve Toplumsal Bellekte Bıraktıkları İzler ya da Kültürel ve Toplumsal Bellekten İzleri Silinen Kadınlar, BAKEA 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (04.10.2017-06.10.2017).

KARAGÖZ C. Preserving Collective Memory of India through Women in Lahiri’s Fiction, 5. BAKEA (04.10.2017-06.10.2017).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C. Aime Cesaire and Negritude Movement, 5. IBANESS Congress (23.09.2017-24.09.2017).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., The Concept of Exile as a Process of Irremediable Crisis and Fragmentation in Naipaul’s Novels, 16th International Cultural Studies Symposium (10.05.2017-12.05.2017).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., The Predicament of a Half-Caste Female in Almayer´s Folly, IBAD-2017 (20.04.2017-23.04.2017).

KAYALAR F., The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Learners (Students’ Views), IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), vol. 22, pp. 4-10, 2017.

ÇANKAYA P., Demotivation Factors in Foreign Language Learning, Journal of Foreign Language Education and Technology, vol. 3, pp. 1-17, 2017.

KÖKSAL D., ÇANKAYA P., KARAAĞAÇ TUNA Ö., PEKTAŞ R., A Comparison of the Use of Interactional Skills by Teachers and Learners in Oral Assessment Tests, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2017 (27.04.2017-29.04.2017).

ÇANKAYA P., ZEHIR TOPKAYA E. ., Evaluating An English Language Writing Course Through Logic Model: Links Between Activities And Outcomes, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2017 (27.04.2017-29.04.2017).

YÜNCÜ KURT P., KEÇİK İ., The Effects Of ARCS Motivational Model On Student Motivation To Learn English, European Journal of Foreign Language Teaching, Cilt 2, ss. 22-44, 2017.

AYSU S., The use of discourse markers in the writings of Turkish students of English as a foreign language: A corpus based study, Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, vol. 7, pp. 132-138, 2017.

AYSU S., Identifying The Teacher’s Action Zone Through Observation: Reflective Practice, 2nd International Contemporary Educational Research Congress (28.09.2017-01.10.2017).

AYSU S., The Views Of Students On Learning English Through Distance Education, 2nd International Contemporary Educational Research Congress (28.09.2017-01.10.2017).

AYSU S., Social Support and Academic Achievement, 3rd International Multidisciplinary Congress of Eurasia (27.04.2017-30.04.2017).

TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., ÖZAYDIN H., DÜNDAR S., Akıllı Sınıf Tahtasının Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, Border Crossing,Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 7, pp. 49-72, 2017.

 

2016

NÜZKET ÖZEN N., Alamancı Rukiye´den Hip Hop´çu Roxy´ye. “Leyla’nın Evi” Romanının Kültürel Öğeler Ve Yabancılık Kavramları Bağlamında Analizi., Dil ve Yazın Bilimine Türkiye Katkıları Dergisi, cilt 1, ss. 65-82, 2016.

NÜZKET ÖZEN N., Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm: Çocuk Edebiyatında Paradigma Değişimi: "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, 2016.

NÜZKET ÖZEN N., Çeviribilimin Paradigmaları II, Bölüm: Toplumsal Bir Olgu Olarak Çeviri: Çeviribilimde Sosyolojik Yaklaşımlar (Çev. Neriman Nüzket Özen), Yayın Yeri: Hiperlink Yayınları, Editör: Öncü, Mehmet Tahir, 2016.

NÜZKET ÖZEN N., "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).

ARMAN A., Yönetim Ve Organizasyon Kuramları, Bölüm: Verimli Piyasa Kuramı, Alan Kuramı, Medya Zenginlik Kuramı, Psikolojik Sözleşme Kuramı, Paydaş Kuramı, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Doç.Dr. Mustafa Polat, Yrd.Doç.Dr. Korhan Arun, 2016.

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Intermingling of Collective Memories with Food in Lahiri’s Fiction, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, vol. 4, pp. 69-74, 2016.

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Globalization As The Clash of Civilizations in Brick Lane, 1. International Symposium on Social Sciences (13.10.2016-15.10.2016).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Recapturing of Collective Memories and Culture in The Namkesake and Crescent, BAS 26th International Conference (12.05.2016-14.05.2016).

İNAN N., ´´Turquía en la literatura de viajes de la Edad de Plata y el Orientalismo (1878-1933)´´, I. Congreso Internacional de Investigación y Crítica sobre Literatura Española (10.11.2016-11.11.2016).

AKKAŞ N., Deconstruction of Beauty Myths in Birds Without wings by Louis de Berniéres, Understanding Beauty and Ugliness ´16: Interdisciplinary Conference on Art Theory and Philosophy (11.11.2016-12.11.2016).

BEŞİKÇİ B., BİLGAN G., AKKAŞ N., Re-creation of the Self via Cosmetic Surgery in The Life and Loves of a She-Devil, Understanding Beauty and Ugliness ´16: Interdisciplinary Conference on Arts and Philosophy (11.11.2016-12.11.2016).

ÇANKAYA P., YILMAZ C., Exploring Second Language Classroom Research: A Comprehensive Guide , ELT Research Journal, vol. 5, pp. 234-239, 2016.

ÇANKAYA P., Exploring the opinions of lecturers and preparatory students about culture in their language classrooms, VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (13.10.2016-15.10.2016).

ÇANKAYA P., Demotivating Factors in Foreign Language Learning, 9th International ELT Research Conference (12.05.2016-14.05.2016).

AYSU S., AVCI P., Identifying Perceptions of Vocational School Students Towards Professional Ethics, 7th International Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility & 7th International Student Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility (09.12.2016-11.12.2016).

AVCI P., AYSU S., The Factors Influencing The Career Development Of Women Academicians, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).

AYSU S., AVCI P., The Views Of Women Academicians About Using Web 2 0 Technologies In Their Classrooms, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).

TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu – UDES2016 (25.05.2016-29.05.2016).

 

2015

NÜZKET ÖZEN N., Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarına Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Yetişkin Eğitimi Bünyesinde Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi- ICRE 2015 (08.10.2015-10.10.2015).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Fallacy of Multiculturalism in The Black Album, Modern Research Studies, vol. 2, 2015.

KARAGÖZ C., The Local Elites in Matigari by Ngugi Wa Thiong´o, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 4, 2015.

KARAGÖZ C., The Globalization and Localization of Culture in The Namesake by Jhumpa Lahiri, Constructions of Identity 8: Discourses in the English Speaking World (06.11.2015-07.11.2015).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., A Postcolonial Comparison of Fanon and Thiong’o in the Light of Thiong’o’s Fiction, Second International Week On English Studies (08.05.2015-10.05.2015).

KARAGÖZ C., Consequences of Orientalism in Monica Ali’s Brick Lane, 9th International IDEA Conference: Studies in English (15.04.2015-17.04.2015).

ÇANKAYA P., Evaluation of the primary 3rd grade English language teaching program through teachers’ eyes, Elt Reseach Journal, vol. 4, pp. 227-238, 2015.

ÇANKAYA P., Self-Reported Vocabulary Strategy Use Of University Students At Vocational School, International Scientific Conference UNITECH (20.11.2015-21.11.2015).

ÇANKAYA P., Exploring The In-Service And Pre-Service English Teachers’ Attitudes Toward Ict Use In Language Teaching, 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 (08.10.2015-10.10.2015).

ÇANKAYA P., Going Beyond The Method Era: Post-Method Era, IATEFL TTED SIG International Conference “The Journey from Input to Interaction in English Language Learning” (22.04.2015-26.04.2015).

TİLBE A., DÜNDAR S., Christian Oster´in Gündelikçi Kadın (Une Femme de Menage) Adlı Küçürekçi (Minimaliste) Romanı, Roman Kahramanları Dergisi, ss. 25-33, 2015.

POLAT S., TÜLÜBAŞ T., Üniversite Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Okutman İmajına İlişkin Algı ve Önem Düzeyleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 3, pp. 1-10, 2015.

CEVAT C., TÜLÜBAŞ T., Yükseköğretimin Yönetimi, Yayın Yeri: Nobel Akademi, 2015.

BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek İstek Kipleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28, pp. 273-284, 2015.

 

2014

NÜZKET Ö. N., K. M., Elfriede Jelinek’in Die Klavierspielerin ve Şebnem İşigüzel’in Kirpiklerimin Gölgesi Eserlerinde Anneler, Kızları ve Yok Edilen Bedenler, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol. 2014, pp. 71-86, 2014.

KARAGÖZ C., Dilemma of Male Immigrants in Lahiri´s Short Stories, Modern Research Studies, vol. 1, 2014.

KARAGÖZ C., Non-Belonging and Dislocation in The English Patient and The Mimic Men, The Criterion, vol. 5, 2014.

KARAGÖZ C., A Postcolonial Reading of Aime Cesaire´s Plays, The Journal of International Social Research, vol. 7, 2014.

KARAGÖZ C., Stereotypes in Naipaul´s Novels, Humanitas-International Journal of Social Sciences, vol. 2, 2014.

KARAGÖZ C., Unfulfilled Gender Relations in The Sun Also Rises and This Side of Paradise, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 38, 2014.

TÜLÜBAŞ T., CELEP C., Öğretim elemanlarının Sessiz Kalma Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 29, pp. 280-297, 2014.

TOPALOĞLU Y., Yayın Değerlendirme Kerimoğlu C 2014 Genel Dilbilime Giriş Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim Göstergebilim ve Türkoloji, Humanitas, pp. 229-232, 2014.

TOPALOĞLU Y., Une approche contrastive au subjonctif français et turc, Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage) (03.04.2014).

TOPALOĞLU Y., Yabancı Dil Egitiminde Akıllı Tahta Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Bahar Dönemi Ar-Ge Günleri (12.05.2014-14.05.2014).

 

2013

FER S., DİKMEN F., Sosyal Bilgiler Dersi 2005 Öğretim Programının Değerlendirme Boyutuna Dair 4. Ve 5. Sınıf Öğretmen Görüşleri, INTERNATIONAL CONFERENCE PSYCHOLOGY EDUCATION, GUIDANCE & COUNSELING (27.05.2013-28.05.2013).

ÇETİNKAYA G., BİLGAN G., The self efficacy beliefs of English instructors and English teachers in Düzce., International Syposium on language and Communication: Exploring Noveltirs (17.06.2013-19.06.2013).

DIKILITAŞ K., KARADUMAN G., Study and Test Your English - YDS Hazırlık, Yayın Yeri: Hacettepe, 2013.

AKKAŞ N., YURTTAŞ E. ., The City of London in Sam Selvon’s The Lonely Londoners and Monica Ali’s Brick Lane, LITCRI´13 (18.11.2013-20.11.2013).

AKKAŞ N., YURTTAŞ E., Journey to a Dangerous Place as a Sign of Humanity in Khaled Hosseini’s The Kite Runner and Serdar Özkan’s The Missing Rose 2: The Immortal Heart.” Literature and Humanity in the 21st Century, Literature and Humanity (17.10.2013-17.10.2013).

ÇANKAYA P., The Exploration of Multilingualism: Development of research on L3, multilingualism and multiple language acquisition, ELT Research Journal, vol. 2, pp. 196-199, 2013.

CAN S., Investigation of Prep School Students’ and Instructors´ Preferences for Error Correction, International Conference on New Horizons in Education (25.06.2013-27.06.2013).

POLAT S., TÜLÜBAŞ T., Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Ruhsal Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, cilt 38, ss. 32-47, 2013.

 

2012

AKKAŞ N., Shakespearean Tragedy on Turkish Stage, Global Shakespeare (10.10.2012-13.10.2012).

CAN S., ERBAY A., Investigating The Effectiveness Of Using Interactive Software Instead Of Traditional Coursebook In A University Context, Edulearn12 (02.07.2012-04.07.2012).

TÜLÜBAŞ T., C. C., Effect of Perceived Procedural Justice on Faculty Members´ Silence: The Mediating Role of Trust in Supervisor, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 47, pp. 1221-1231, 2012.

 

2011

KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Illüzyon Motifi., XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilim Sempozyumu. (13.10.2011-14.10.2011).

KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler., III. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu. -Edebiyat ve Bilim II- Ankara Üniversitesi.

 

2010

TURAN Ö.A., Avatar, Bir James Cameron Filmi, Dirk MATHISON, Maria WILHELM , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2010.

 

2009

YELİS A., ÇOBAN D., VİLDAN K., NÜZKET ÖZEN N., YİĞİT Ö., EMİNE E. Ç., Hasta Güvenliği Kapsamında Örnek Ameliyathane Uygulamaları, 3.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (11.10.2009-14.10.2009).

KAYALAR F., Heinrich Mann "Der Untertan" Romanında Eğitim Eleştirisi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 1, ss. 187-209, 2009.

 

2008

TURAN Ö.A., Dan GOOKIN, Sandra Hardin GOOKIN. Çocuk Bakımı for Dummies , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2008.

TURAN Ö.A., Steve COHEN. Sihirbazlık Yöntemleriyle Etkile, Yönlendir, Kazan, , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2008.

 

2007

TURAN Ö.A., James SHREEVE. Gen Savaşları , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2007.

TURAN Ö.A., Sudaki Kitap Bahaeddin'den Oğlu Mevlana'ya Öğütler , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2007.

 

2006

TURAN Ö.A., Hilary NORMAN. Saplantı , Yayın Yeri: Dharma Yayınları, 2006.

TURAN Ö.A., İnsan Sesinin İyileştirici Gücü , Yayın Yeri: Dharma Yayınları, 2006.

TURAN Ö.A., Karin FOSSUM. , Yayın Yeri: Dharma Yayınları, 2006.

 

2002

NÜZKET N., Babilli Hekim, Yayın Yeri: ARİON Yayınevi, 2002.

 

 

2017

NÜZKET ÖZEN N., Heidi nin fedakarlığı, Biene Maya nın cesareti, Pippi Langstrumpf un özgürlüğü: Gelenekselden moderne Alman çocuk ve gençlik edebiyatı figürlerinin toplumsal cinsiyet kurguları., International Journal of Human Sciences, vol. 14, pp. 3366-3378, 2017.

NÜZKET ÖZEN N., Linguistische Diskursanalyse und Gender Studies:Berührungspunkte beider Ansätze im Rahmen literarischer Geschlechterkonstruktionen, International Journal of Human Sciences, vol. 14, pp. 1621-1631, 2017.

NÜZKET ÖZEN N., Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kültürel ve Toplumsal Bellekte Bıraktıkları İzler ya da Kültürel ve Toplumsal Bellekten İzleri Silinen Kadınlar, BAKEA 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (04.10.2017-06.10.2017).

KARAGÖZ C. Preserving Collective Memory of India through Women in Lahiri’s Fiction, 5. BAKEA (04.10.2017-06.10.2017).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C. Aime Cesaire and Negritude Movement, 5. IBANESS Congress (23.09.2017-24.09.2017).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., The Concept of Exile as a Process of Irremediable Crisis and Fragmentation in Naipaul’s Novels, 16th International Cultural Studies Symposium (10.05.2017-12.05.2017).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., The Predicament of a Half-Caste Female in Almayer´s Folly, IBAD-2017 (20.04.2017-23.04.2017).

KAYALAR F., The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Learners (Students’ Views), IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), vol. 22, pp. 4-10, 2017.

ÇANKAYA P., Demotivation Factors in Foreign Language Learning, Journal of Foreign Language Education and Technology, vol. 3, pp. 1-17, 2017.

KÖKSAL D., ÇANKAYA P., KARAAĞAÇ TUNA Ö., PEKTAŞ R., A Comparison of the Use of Interactional Skills by Teachers and Learners in Oral Assessment Tests, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2017 (27.04.2017-29.04.2017).

ÇANKAYA P., ZEHIR TOPKAYA E. ., Evaluating An English Language Writing Course Through Logic Model: Links Between Activities And Outcomes, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2017 (27.04.2017-29.04.2017).

YÜNCÜ KURT P., KEÇİK İ., The Effects Of ARCS Motivational Model On Student Motivation To Learn English, European Journal of Foreign Language Teaching, Cilt 2, ss. 22-44, 2017.

AYSU S., The use of discourse markers in the writings of Turkish students of English as a foreign language: A corpus based study, Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, vol. 7, pp. 132-138, 2017.

AYSU S., Identifying The Teacher’s Action Zone Through Observation: Reflective Practice, 2nd International Contemporary Educational Research Congress (28.09.2017-01.10.2017).

AYSU S., The Views Of Students On Learning English Through Distance Education, 2nd International Contemporary Educational Research Congress (28.09.2017-01.10.2017).

AYSU S., Social Support and Academic Achievement, 3rd International Multidisciplinary Congress of Eurasia (27.04.2017-30.04.2017).

TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., ÖZAYDIN H., DÜNDAR S., Akıllı Sınıf Tahtasının Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, Border Crossing,Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 7, pp. 49-72, 2017.

 

2016

NÜZKET ÖZEN N., Alamancı Rukiye´den Hip Hop´çu Roxy´ye. “Leyla’nın Evi” Romanının Kültürel Öğeler Ve Yabancılık Kavramları Bağlamında Analizi., Dil ve Yazın Bilimine Türkiye Katkıları Dergisi, cilt 1, ss. 65-82, 2016.

NÜZKET ÖZEN N., Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm: Çocuk Edebiyatında Paradigma Değişimi: "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, 2016.

NÜZKET ÖZEN N., Çeviribilimin Paradigmaları II, Bölüm: Toplumsal Bir Olgu Olarak Çeviri: Çeviribilimde Sosyolojik Yaklaşımlar (Çev. Neriman Nüzket Özen), Yayın Yeri: Hiperlink Yayınları, Editör: Öncü, Mehmet Tahir, 2016.

NÜZKET ÖZEN N., "Öteki"nin Temsili Alev Saçlı Çocuk: "Normal Çocuk" Kavramının Yeniden Kodlanması, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).

ARMAN A., Yönetim Ve Organizasyon Kuramları, Bölüm: Verimli Piyasa Kuramı, Alan Kuramı, Medya Zenginlik Kuramı, Psikolojik Sözleşme Kuramı, Paydaş Kuramı, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Doç.Dr. Mustafa Polat, Yrd.Doç.Dr. Korhan Arun, 2016.

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Intermingling of Collective Memories with Food in Lahiri’s Fiction, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, vol. 4, pp. 69-74, 2016.

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Globalization As The Clash of Civilizations in Brick Lane, 1. International Symposium on Social Sciences (13.10.2016-15.10.2016).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Recapturing of Collective Memories and Culture in The Namkesake and Crescent, BAS 26th International Conference (12.05.2016-14.05.2016).

İNAN N., ´´Turquía en la literatura de viajes de la Edad de Plata y el Orientalismo (1878-1933)´´, I. Congreso Internacional de Investigación y Crítica sobre Literatura Española (10.11.2016-11.11.2016).

AKKAŞ N., Deconstruction of Beauty Myths in Birds Without wings by Louis de Berniéres, Understanding Beauty and Ugliness ´16: Interdisciplinary Conference on Art Theory and Philosophy (11.11.2016-12.11.2016).

BEŞİKÇİ B., BİLGAN G., AKKAŞ N., Re-creation of the Self via Cosmetic Surgery in The Life and Loves of a She-Devil, Understanding Beauty and Ugliness ´16: Interdisciplinary Conference on Arts and Philosophy (11.11.2016-12.11.2016).

ÇANKAYA P., YILMAZ C., Exploring Second Language Classroom Research: A Comprehensive Guide , ELT Research Journal, vol. 5, pp. 234-239, 2016.

ÇANKAYA P., Exploring the opinions of lecturers and preparatory students about culture in their language classrooms, VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (13.10.2016-15.10.2016).

ÇANKAYA P., Demotivating Factors in Foreign Language Learning, 9th International ELT Research Conference (12.05.2016-14.05.2016).

AYSU S., AVCI P., Identifying Perceptions of Vocational School Students Towards Professional Ethics, 7th International Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility & 7th International Student Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility (09.12.2016-11.12.2016).

AVCI P., AYSU S., The Factors Influencing The Career Development Of Women Academicians, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).

AYSU S., AVCI P., The Views Of Women Academicians About Using Web 2 0 Technologies In Their Classrooms, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).

TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu – UDES2016 (25.05.2016-29.05.2016).

 

2015

NÜZKET ÖZEN N., Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarına Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Yetişkin Eğitimi Bünyesinde Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi- ICRE 2015 (08.10.2015-10.10.2015).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Fallacy of Multiculturalism in The Black Album, Modern Research Studies, vol. 2, 2015.

KARAGÖZ C., The Local Elites in Matigari by Ngugi Wa Thiong´o, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 4, 2015.

KARAGÖZ C., The Globalization and Localization of Culture in The Namesake by Jhumpa Lahiri, Constructions of Identity 8: Discourses in the English Speaking World (06.11.2015-07.11.2015).

BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., A Postcolonial Comparison of Fanon and Thiong’o in the Light of Thiong’o’s Fiction, Second International Week On English Studies (08.05.2015-10.05.2015).

KARAGÖZ C., Consequences of Orientalism in Monica Ali’s Brick Lane, 9th International IDEA Conference: Studies in English (15.04.2015-17.04.2015).

ÇANKAYA P., Evaluation of the primary 3rd grade English language teaching program through teachers’ eyes, Elt Reseach Journal, vol. 4, pp. 227-238, 2015.

ÇANKAYA P., Self-Reported Vocabulary Strategy Use Of University Students At Vocational School, International Scientific Conference UNITECH (20.11.2015-21.11.2015).

ÇANKAYA P., Exploring The In-Service And Pre-Service English Teachers’ Attitudes Toward Ict Use In Language Teaching, 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 (08.10.2015-10.10.2015).

ÇANKAYA P., Going Beyond The Method Era: Post-Method Era, IATEFL TTED SIG International Conference “The Journey from Input to Interaction in English Language Learning” (22.04.2015-26.04.2015).

TİLBE A., DÜNDAR S., Christian Oster´in Gündelikçi Kadın (Une Femme de Menage) Adlı Küçürekçi (Minimaliste) Romanı, Roman Kahramanları Dergisi, ss. 25-33, 2015.

POLAT S., TÜLÜBAŞ T., Üniversite Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Okutman İmajına İlişkin Algı ve Önem Düzeyleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 3, pp. 1-10, 2015.

CEVAT C., TÜLÜBAŞ T., Yükseköğretimin Yönetimi, Yayın Yeri: Nobel Akademi, 2015.

BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek İstek Kipleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28, pp. 273-284, 2015.

 

2014

NÜZKET Ö. N., K. M., Elfriede Jelinek’in Die Klavierspielerin ve Şebnem İşigüzel’in Kirpiklerimin Gölgesi Eserlerinde Anneler, Kızları ve Yok Edilen Bedenler, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol. 2014, pp. 71-86, 2014.

KARAGÖZ C., Dilemma of Male Immigrants in Lahiri´s Short Stories, Modern Research Studies, vol. 1, 2014.

KARAGÖZ C., Non-Belonging and Dislocation in The English Patient and The Mimic Men, The Criterion, vol. 5, 2014.

KARAGÖZ C., A Postcolonial Reading of Aime Cesaire´s Plays, The Journal of International Social Research, vol. 7, 2014.

KARAGÖZ C., Stereotypes in Naipaul´s Novels, Humanitas-International Journal of Social Sciences, vol. 2, 2014.

KARAGÖZ C., Unfulfilled Gender Relations in The Sun Also Rises and This Side of Paradise, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 38, 2014.

TÜLÜBAŞ T., CELEP C., Öğretim elemanlarının Sessiz Kalma Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 29, pp. 280-297, 2014.

TOPALOĞLU Y., Yayın Değerlendirme Kerimoğlu C 2014 Genel Dilbilime Giriş Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim Göstergebilim ve Türkoloji, Humanitas, pp. 229-232, 2014.

TOPALOĞLU Y., Une approche contrastive au subjonctif français et turc, Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage) (03.04.2014).

TOPALOĞLU Y., Yabancı Dil Egitiminde Akıllı Tahta Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Bahar Dönemi Ar-Ge Günleri (12.05.2014-14.05.2014).

 

2013

FER S., DİKMEN F., Sosyal Bilgiler Dersi 2005 Öğretim Programının Değerlendirme Boyutuna Dair 4. Ve 5. Sınıf Öğretmen Görüşleri, INTERNATIONAL CONFERENCE PSYCHOLOGY EDUCATION, GUIDANCE & COUNSELING (27.05.2013-28.05.2013).

ÇETİNKAYA G., BİLGAN G., The self efficacy beliefs of English instructors and English teachers in Düzce., International Syposium on language and Communication: Exploring Noveltirs (17.06.2013-19.06.2013).

DIKILITAŞ K., KARADUMAN G., Study and Test Your English - YDS Hazırlık, Yayın Yeri: Hacettepe, 2013.

AKKAŞ N., YURTTAŞ E. ., The City of London in Sam Selvon’s The Lonely Londoners and Monica Ali’s Brick Lane, LITCRI´13 (18.11.2013-20.11.2013).

AKKAŞ N., YURTTAŞ E., Journey to a Dangerous Place as a Sign of Humanity in Khaled Hosseini’s The Kite Runner and Serdar Özkan’s The Missing Rose 2: The Immortal Heart.” Literature and Humanity in the 21st Century, Literature and Humanity (17.10.2013-17.10.2013).

ÇANKAYA P., The Exploration of Multilingualism: Development of research on L3, multilingualism and multiple language acquisition, ELT Research Journal, vol. 2, pp. 196-199, 2013.

CAN S., Investigation of Prep School Students’ and Instructors´ Preferences for Error Correction, International Conference on New Horizons in Education (25.06.2013-27.06.2013).

POLAT S., TÜLÜBAŞ T., Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Ruhsal Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, cilt 38, ss. 32-47, 2013.

 

2012

AKKAŞ N., Shakespearean Tragedy on Turkish Stage, Global Shakespeare (10.10.2012-13.10.2012).

CAN S., ERBAY A., Investigating The Effectiveness Of Using Interactive Software Instead Of Traditional Coursebook In A University Context, Edulearn12 (02.07.2012-04.07.2012).

TÜLÜBAŞ T., C. C., Effect of Perceived Procedural Justice on Faculty Members´ Silence: The Mediating Role of Trust in Supervisor, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 47, pp. 1221-1231, 2012.

 

2011

KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Illüzyon Motifi., XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilim Sempozyumu. (13.10.2011-14.10.2011).

KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler., III. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu. -Edebiyat ve Bilim II- Ankara Üniversitesi.

 

2010

TURAN Ö.A., Avatar, Bir James Cameron Filmi, Dirk MATHISON, Maria WILHELM , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2010.

 

2009

YELİS A., ÇOBAN D., VİLDAN K., NÜZKET ÖZEN N., YİĞİT Ö., EMİNE E. Ç., Hasta Güvenliği Kapsamında Örnek Ameliyathane Uygulamaları, 3.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (11.10.2009-14.10.2009).

KAYALAR F., Heinrich Mann "Der Untertan" Romanında Eğitim Eleştirisi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 1, ss. 187-209, 2009.

 

2008

TURAN Ö.A., Dan GOOKIN, Sandra Hardin GOOKIN. Çocuk Bakımı for Dummies , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2008.

TURAN Ö.A., Steve COHEN. Sihirbazlık Yöntemleriyle Etkile, Yönlendir, Kazan, , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2008.

 

2007

TURAN Ö.A., James SHREEVE. Gen Savaşları , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2007.

TURAN Ö.A., Sudaki Kitap Bahaeddin'den Oğlu Mevlana'ya Öğütler , Yayın Yeri: Doğan Kitap, 2007.

 

2006

TURAN Ö.A., Hilary NORMAN. Saplantı , Yayın Yeri: Dharma Yayınları, 2006.

TURAN Ö.A., İnsan Sesinin İyileştirici Gücü , Yayın Yeri: Dharma Yayınları, 2006.

TURAN Ö.A., Karin FOSSUM. , Yayın Yeri: Dharma Yayınları, 2006.

 

2002

NÜZKET N., Babilli Hekim, Yayın Yeri: ARİON Yayınevi, 2002.