2018-09-10

27.09.2018 Tarihli İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı Duyurusu



 

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2018-2019 AKADEMİK YILI

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL YETERLİLİK (İNGİLİZCE) SINAVI DUYURUSU

 

2018-2019 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Yeterlilik Sınavı 27 Eylül 2018 tarihinde 15:30’da Merkezi Derslik Binası’nda yapılacaktır.

 

Sınav şartları:

 1. Eylül 2018 Yeterlilik Sınavı’na sadece önceki dönemlerde Yabancı Diller Yüksekokulunda (2012-2013/ 2013-2014/ 2014-2015/ 2015-2016/ 2016-2017/ 2017-2018) İngilizce Hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarısız olmuş öğrenciler girebilir.
 2. Sınava girecek öğrencilerin 27 Eylül 2018 tarihinde saat 09:00 – 12:00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine şahsen gelerek sınav için kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt yaptırmak zorunludur. Kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
 3. Öğrenciye hangi derslikte sınava gireceği, kayıt sırasında bildirilecektir.
 4. Öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenciler sınav kaydı yaptıramayacak ve sınava alınmayacaklardır.
 5. Yeterlilik sınavı Listening, Use of English, Reading & Vocabulary ve Writing alanlarını kapsayacaktır.
 6. Sınav süresi yaklaşık 150 dakikadır.
 7. Sınavdan 60 ve üzeri alan öğrenciler başarılı olacaktır.

 

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ SINAVLARI ORTAK KURALLARI

 

 1. Öğrenciler, sınavlarda Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı yanı sıra aşağıdaki kimlik belgelerinden bir tanesini de bulundurmak zorundadır.

a)Nüfus Cüzdanı
b)Sürücü Belgesi
c)Pasaport

 1. Öğrenciler, sınavın başlamasından en az 15 (on beş) dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
 2. Öğrenciler sınavda yanlarında aşağıdaki kırtasiye malzemelerini bulundurmak zorundadır.

a) Kurşun Kalem
b) Silgi
c) Kalem açacağı

 1. Sınavda optik formunuzun ve/veya sınav kitapçığınızın üzerindeki kişisel bilgilerinizi doldurduğunuzdan emin olun. Kişisel bilgilerinizin olmadığı takdirde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav kitapçığınızın sayfası eksik, okunmuyor veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için sınav görevlinize başvurunuz.
 2. Sınav görevliniz sınavın başladığını bildirmeden sınava başlamayınız.
 3. Sınav esnasında;

-Sınav kâğıdınızın diğer öğrenciler tarafından görülmediğinden emin olunuz,

-Sınav esnasında kalem, kalemtıraş, vb. nedenlerle diğer öğrenciler ile iletişim kurmayınız,

-Sadece kendi kâğıdınıza bakınız diğer öğrencilerin kâğıtlarına bakmayınız,

-Şüphe uyandıracak sözlük, kitap, vb. malzemeleri sıra altına koymayınız.

Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye çalışan, yardım edenlerin kimlikleri, sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlileri sınavda kopya çeken ve çekmeye çalışan öğrenci veya öğrencileri uyarmak zorunda değildir. Sınav çeken öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

 1. Sınav salonuna açık cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim cihazı alınmayacaktır. Bu tür cihazlar kapalı olarak sınav görevlisine teslim edilecek, sınav bitiminde teslim alınacaktır. Aynı şekilde kitap, dergi, sözlük, vb. kitaplar da sınav görevlisine teslim edilmek zorundadır.
 2. Sınav bitiminde sınav kâğıdınızı ve soru kitapçığını sınav görevlisine teslim ettikten sonra sınav salonunu terk ediniz.
 3. Sınav salonunu terk etmeden yoklama kâğıdına imza attığınızdan emin olunuz.
 4. Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyurulacaktır.

**İsteyen öğrenciler yanlarında plastik şişe ile su bulundurabilir.**