Yabancı Diller Yüksekokulu

Akademik Personel Listesi
Dr. Öğr. Üyesi NERİMAN NÜZKET ÖZEN
(0282) 250 - 3023
nnuzket@nku.edu.tr
nnuzket.cv.nku.edu.tr